Jeszcze łatwiejszy dostęp do produktów Domelo

Przeglądaj, wybieraj i zamawiaj dowolne produkty z oferty B2B Domelo. Zarejestruj się, by zarządzać swoimi zamówieniami i otrzymać pomoc dedykowanego przedstawiciela handlowego.

Klientów z Polski i całego świata

Produktów ZMM MAXPOL i DOMELO

Dni – średni czas oczekiwania na przesyłkę

„Wzór na konkurencję”

W ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” w ramach Osi priorytetowej I : „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, ZMM MAXPOL sp. z o.o. realizuje projekt „Realizacja strategii wzorniczej ZMM MAXPOL” (nr projektu POPW.01.04.00-18-0005/19).

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności ZMM MAXPOL jako firmy z sektora MŚP, zwiększenie potencjału firmy w zakresie zarządzania wzornictwem, wykorzystanie wzornictwa przemysłowego w działalności, wdrożenie nowych produktów na rynek i będzie osiągnięty przez wprowadzenie zmian organizacyjnych i marketingowych, wprowadzenie innowacji produktowych oraz nowych technologii niezbędnych do produkowania innowacyjnych wyrobów.

Projekt, trwający od 01.07.2019 do 31.03.2021r., polega na wdrożeniu rekomendacji ze strategii wzorniczej opracowanej dla ZMM MAXPOL w ramach I etapu działania 1.4 „Wzór na konkurencję”.

Łączny koszt realizacji projektu wynosi 5 422 800 zł netto, w tym planowane dofinansowanie 2 950 600 zł